Regulamin konkursu na Facebooku „Strzał w dziesiątkę”

Regulamin Konkursu „Strzał w dziesiątkę” na stronie Facebook „PKM Olkusz”

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu „Strzał w dziesiątkę” (dalej: „Konkurs”) jest
  1. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu, ul. Wspólna 5D, NIP 637 173 52 13 (dalej: „Organizator”).
  2. Konkurs jest prowadzony na stronie Facebook „PKM Olkusz” (dalej: „Strona Konkursu”).
  3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani związany z serwisem Facebook.

  2. Uczestnictwo w Konkursie

  1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada aktywne konto na Facebooku.
  2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.
  3. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

  3. Zasady Konkursu

  1. Konkurs dotyczy tylko i wyłącznie trzech meczy, w których udział bierze reprezentacja Polski, tj.: Polska – Holandia, Polska – Austria, Francja – Polska.
  2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi pod postem konkursowym na Stronie Konkursu zamieścić komentarz zawierający: a. Dokładną minutę strzelenia pierwszej bramki w danym meczu, b. Informację, która drużyna (Polska lub przeciwnik) strzeli tę bramkę.
  3. Każdy Uczestnik może zamieścić tylko jeden komentarz na każdy mecz.
  4. Komentarze można zamieszczać od momentu opublikowania posta konkursowego do momentu rozpoczęcia danego meczu.

  4. Punktacja

  1. Punkty będą naliczane dla typujących w następujący sposób: a. Prawidłowo wytypowana minuta strzelenia bramki oraz drużyna – 20 punktów. b. Wytypowana minuta strzelenia bramki mieści się w granicach tolerancji 5 minut (margines błędu) – 10 punktów. c. Pozostałe przypadki – 0 punktów.

  5. Wyłonienie zwycięzców

  1. W każdym z meczy, do wygrania jest bon paliwowy na kwotę 100 zł.
  2. Zwycięzcą danego meczu zostanie Uczestnik, który poprawnie wytypował dokładną minutę strzelenia pierwszej bramki (z marginesem błędu wynoszącym 5 minut) oraz drużynę, która ją strzeli.
  3. W przypadku, gdy kilku Uczestników poda poprawne odpowiedzi, zwycięzcą zostanie osoba, której typ był najbardziej zbliżony do rzeczywistego wyniku, niezależnie od czasu opublikowania komentarza, pod warunkiem że komentarz został zamieszczony w przedziale czasowym od rozpoczęcia Konkursu do rozpoczęcia meczu.
  4. Jeśli w danym meczu nie padnie żadna bramka, co jest jednoznaczne z niewyłonieniem zwycięzcy, wygrana przechodzi na kolejny mecz, tworząc tym samym kumulację do zgarnięcia dwóch nagród na raz w kolejnym spotkaniu.
  5. Po zakończeniu fazy grupowej, czyli po ostatnim meczu reprezentacji Polski w fazie grupowej, osoba, która zgromadziła największą liczbę punktów w trakcie trwania wszystkich trzech meczy, otrzyma dodatkowo bon paliwowy o wartości 150 zł.
  6. Wyniki Konkursu będą podawane w najbliższy dzień roboczy po zakończeniu każdego meczu.

  6. Nagrody

  1. Nagrodą w Konkursie za każdy mecz jest bon paliwowy na kwotę 100 zł, do zrealizowania na jednej z trzech stacji PKM Olkusz (Olkusz, Katowice, Górki Wielkie).
  2. Dodatkową nagrodą po fazie grupowej jest bon paliwowy o wartości 150 zł dla Uczestnika, który zgromadził największą liczbę punktów.
  3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną na Facebooku oraz ogłoszeni w komentarzu pod postem konkursowym.
  4. Nagrody należy zrealizować w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników.

  7. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w każdym czasie, o czym poinformuje na Stronie Konkursu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia zwycięzców, jeśli żaden z Uczestników nie spełni wymagań Konkursu.
  3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać pisemnie na adres siedziby Organizatora w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.
  4. Niniejszy regulamin jest dostępny na Stronie Konkursu oraz w siedzibie Organizatora.

  Zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia!