Regulamin konkursu na Facebooku „Wygraj KANISTER PALIWA!”

Regulamin konkursu na Facebooku „Wygraj KANISTER PALIWA!”

 1. Organizator Konkurs „Wygraj KANISTER PALIWA!” jest organizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Olkuszu, adres: ul. Wspólna 5D, NIP: 637-173-52-13.

2. Okres trwania konkursu Konkurs rozpocznie się 1 sierpnia 2023 i zakończy 15 sierpnia 2023 o godzinie 23:59.

3. Uczestnicy konkursu – Konkurs jest otwarty dla osób, które spełnią poniższe warunki:

 • Polubią stronę Facebook: PKM Olkusz.
 • Udostępnią post konkursowy na swoim profilu publicznie.
 • Dołączą do komentarza pod postem konkursowym swoje zdjęcie wykonane podczas tankowania na naszej stacji paliw w Olkuszu.
 • Uzbierają pod swoim komentarzem największą ilość reakcji (lajków, serduszek, uśmiechów itp.) od innych użytkowników Facebooka.

4. Wyłonienie zwycięzcy – Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie ilości reakcji zebranych pod jego komentarzem do postu konkursowego. Konkurs będzie trwał do 15 sierpnia 2023, po czym nastąpi zliczenie reakcji pod wszystkimi komentarzami konkursowymi. Osoba z największą ilością reakcji otrzyma główną nagrodę.

5. Nagroda Główną – nagrodą w konkursie jest bon paliwowy na naszej stacji PKM Olkusz o równowartości zawartości kanistra paliwa (20 litrów).

6. Ogłoszenie wyników Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie Facebook: PKM Olkusz po zakończeniu konkursu, najpóźniej do 20 sierpnia 2023. Osoba wyłoniona jako zwycięzca zostanie oznaczona w komentarzu pod postem konkursowym i proszona o kontakt prywatny w celu odbioru nagrody.

7. Warunki uczestnictwa

 • Uczestnicy konkursu muszą być pełnoletni i posiadać pełne prawa do publikacji swojego zdjęcia oraz zgody osób na nim widocznych.
 • Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy konkursowych, które są obraźliwe, spamujące, naruszające prawa autorskie lub regulamin konkursu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji uczestników u których stwierdzi się oszustwa lub kupowanie reakcji z fałszywych kont tj. konta nie posiadające żadnych zdjęć, opisów, czy postów wskazujących brak aktywności konta lub posiadających zagraniczne dane.

8. Ochrona danych osobowych – Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności organizatora konkursu.

9. Uwagi końcowe

 • Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani zarządzany przez Facebook.
 • Uczestnicy konkursu zrzekają się roszczeń wobec Facebooka związanych z konkursem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu w każdym czasie, o czym poinformuje uczestników na stronie Facebook: PKM Olkusz.

10. Reklamacje – Wszelkie reklamacje dotyczące promocji powinny być zgłaszane
na piśmie do Organizatora, w terminie 14 dni od daty zakończenia promocji.

11. Postanowienia końcowe
• Niniejszy regulamin jest dostępny dla wszystkich uczestników promocji na
stronie internetowej Organizatora.
• Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu oraz
podejmowania decyzji w sprawach spornych.
• W przypadku sporów sądowych właściwy jest sąd powszechny miejscowo i
rzeczowo właściwy dla siedziby Organizatora.

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Data wejścia w życie regulaminu: 1 sierpnia 2023 r.